Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

Esegui una nuova ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#Finsubito
News_1
News_2
News_3
News_4
News_5
Video Agevolazioni
Video News


Kalkulaator võimaldab saada ligikaudse prognoosi pensioniväljamaksete suurusele. Väljamakseid kuvatakse kolme pensionisamba lõikes.

I samba prognoos tugineb:

 • kasutaja poolt sisetatavale infole tööstaaži, laste arvu, avaliku teenistuse ja muude pensioniõiguslike aastate ning kindlustusosakute summa kohta;
 • iga-aastaselt riiklikult uuendatavatele määradele (baasosa, aastahinne).
 • Brutopalk on arvutatud AS Pensionikeskus andmete põhjal. Esmalt eemaldatakse kasutaja viimase kuue kuu laekumiste hulgast suurim ja vähim väärtus, seejärel arvutatakse nelja kuu laekumise põhjal keskmine palk. Kui laekumisi II sambasse kasutaja poolt (2%) ei toimu, kuvatakse vaikimisi väärtust (2000€). Kasutaja saab soovi korral kalkulaatoris kasutatavat brutopalga suurust muuta.

II ja III samba väljamaksete prognoosi aluseks on:

 • AS Pensionikeskusest saadav info kasutaja II ja III samba sissemaksete ja kogutud osakute väärtuse kohta;
 • kasutaja poolt sisestatav eeldus fondide tootlusele ning pensionil veedetavate aastate arvule.

Sisendid

 • Kasutaja sünnikuupäeva leiab kalkulaator kasutaja isikukoodi põhjal. Vanuse põhjal arvutab kalkulaator ametliku pensioniea saabumise kuupäeva, võttes arvesse üldist pensioniiga, milleks on 65 aastat.
 • Kasutaja saab seadistada pensionile mineku vanuse pensioniea saabumise kuupäevast kuni 3 aastat varasemaks või lükata edasi. Sel juhul arvutatab kalkulaator vastavalt kas ennetähtaegse vanaduspensioni või edasilükatud vanaduspensioni.
 • Kui kasutaja valib, et tal on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel õigus soodustingimustel vanaduspensionile, siis piirang tähtajast varem pensionile mineku aastate osas kaob.
 • Kasutaja sisestab tööle asumise aasta, mis saab olla minimaalselt kasutaja sünniaasta + 18.
 • Igakuiste laekumiste põhjal arvutatav brutopalk tekib AS Pensionikeskusest saadavate andmete põhjal, kuid kasutaja saab soovi korral kalkulaatoris kasutatavat brutopalga suurust muuta.
 • Iga lapse kohta, kes on sündinud enne 1. jaanuarit 2013, arvestab kalkulaator juurde pensionilisa 2 aastahinde väärtuses. Silmas tuleb pidada, et pensionilisa makstakse ainult ühele inimesele.
 • Iga lapse kohta, kes on sündinud alates 1. jaanuar 2013, arvestab kalkulaator juurde pensionilisa 3 aastahinde väärtuses. Seda ainult juhul, kui kasutaja EI OLE liitunud II sambaga. Silmas tuleb pidada, et pensionilisa makstakse ainult ühele inimesele.
 • Kasutaja sisestab avaliku teenistuse aastad. Mõju I samba pensioni suurusele tekib vastavalt avaliku teenistuse seadusele alates 10. aastast.
 • Kasutaja sisestab eeldatava keskmise aastase tootluse II ja III samba fondidele. Fondide tootlus saab olla nii positiivne kui negatiivne. Fondide tootlustega saad tutvuda https://www.lhv.ee/et/pension#vordle või Pensionikeskuse kodulehel. Võrreldes võib uurida ka seda, milline võiks olla tulemus Eesti pensionifondide pikaajalise keskmise aastatootluse puhul. Sellisel juhul tuleb siiski meeles pidada, et eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.
 • Kasutaja sisestab muud pensioniõiguslikud aastad, mis tekkisid kasutajal kuni 1998. aastani (kaitseväeteenistuse aastad, õpiaeg kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, töötuna alla 3-aastase lapse eest hoolitsemine, töötu abiraha saamise või tööturukoolituses osalemise aeg, muud sooduskorras arvestatavd lisa-aastad).
 • Kasutaja sisestab eelduslikult pensionil veedetavate aastate arvu (Statistikaameti andmetel saab 65-aastaselt pensionile jäänud isik pensioni keskmiselt 18 aastat).
 • Kasutaja sisestab kindlustusosakute summa, mis on leitavad www.eesti.ee => Toetused ja sotsiaalabi => Pensionikindlustuse registri teatis.

Konstandid

 • Riikliku pensioni kasv, tuginedes Rahandusministeeriumi prognoosile on 3% aastas;
 • Palgakasv, tuginedes Rahandusministeeriumi prognoosile on 4% aastas;
 • Sissemaksed II samba pensionifondi, 6% brutopalgast;
 • I samba baasosa 317,90 eurot (16.03.2023 seisuga);
 • I samba aastahinne 8,684 eurot (16.03.2023 seisuga);
 • Rahvapensioni määr 295,34 eurot (16.03.2023 seisuga);
 • Töötasu alammäär 725 eurot (16.03.2023 seisuga);
 • Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine 4310,58 eurot (16.03.2023 seisuga);
 • Sotsiaalmaksu määr, tulumaksuvaba miinimum, tulumaksu määr, töötuskindlustuse määr vastavalt hetkel kehtivatele regulatsioonidele.

Tulemused

 • I samba pensioni igakuise makse suurus moodustub kolmest osast: baasosa, staažiosa, kindlustusosa. Baasosa on riiklikult fikseeritult ja muutub iga-aastaselt. Staaži- ja kindlustusosa arvutab kalkulaator vastavalt kasutaja poolt sisestatud andmetele. Lõplikku summat suurendatakse või vähendatakse vastavalt kasutaja poolt sisestatud andmetele.
 • II sambasse kogunenud summa arvutab kalkulaator valemiga:
  S_0 = tänaseks kogunenud summa,
  S_n = S_(n-1) × (1+tootlus)^(1/12) + sissemakse × brutopalk × (1+palgakasv)^(n/12),
  kus n = kuude arv pensionini (n = 1, 2, 3, …).
 • III sambasse kogunenud summa arvutab kalkulaator valemiga:
  S_0 = tänaseks kogunenud summa,
  S_n = S_(n-1) × (1+tootlus)^(1/12) + sissemakse × (1+palgakasv)^(n/12),
  kus n = kuude arv pensionini (n = 1, 2, 3, …).
 • II ja III samba igakuise väljamakse arvutab kalkulaator vastavalt kasutaja eeldusele pensionil veedetavate aastate kohta.
 • Eeldatav pension = I samba pension + II samba pension + III samba pension

Pensionikalkulaatori arvutused tuginevad andmetele, mida kasutaja ise sisestab kalkulaatorisse. Sisestatud pensionifondide ja muude investeeringute tootlused, palga- ja pensioni kasv on ajas muutuvad ning nende väärtus võib nii tõusta kui langeda. Tuleb arvesse võtta, et suurema tootlusega kaasnevad ka suuremad riskid ning varasem tootlus ei garanteeri sama tootlust tulevikus. Kalkulaatori abil leitud pensioni suurus on eelkõige prognoos ning võib erineda tegelikult saadavast pensionist. Kalkulaator tugineb tuleviku pensioni arvutamisel kehtivale regulatsioonile, sh riikliku pensionikindlustuse seadusele ning kogumispensionide seadusele, mis võivad ajas muutuda. Kalkulaatori antud tulemused on näitlikustavad, ning neid ei tohiks käsitleda investeerimissoovitusena. Enne konkreetse investeeringu tegemist, sh II või III pensionisambasse, tuleks tutvuda konkreetse fondi prospektiga ning pidada nõu asjatundjaga.Source link

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.
Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.
L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

Richiedi finanziamento azienda

Prestito immediato

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.
Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.
L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze